پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۹۸

افتخارات

  • مدیر برتر در جشنواره ی شهید رجایی با دریافت لوح تقدیر از وزیر وقت کشور
  • رتبه اول کشوری با دریافت لوح تقدیر از معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور
  • فرماندار نمونه در پیگیری امور مسکن مهر با دریافت لوح تقدیر از وزیر راه و شهرسازی
  • فرماندار نمونه در نهضت سوادآموزی با دریافت لوح تقدیر از رئیس نهضت سوادآموزی کشور
  • دریافت لوح تقدیر از رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور به عنوان رئیس برتر هیأت در استان های کشور
  • دریافت چندین لوح تقدیر از 14 استاندار هرمزگان
  • دریافت لوح تقدیر بخاطر خدمات برجسته از اکثریت دستگاه های اجرایی مراکز خیریه و شوراهای شهر و روستا


پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا