دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ارتباط با ما

دفتر ارتباطات مردمی حاج احمد مرادی در استان هرمزگان..

شهر بندرعباس :

مکان : خیابان شهید جعفری.هرمزگان 24.ساختمان 94.طبقه اول..

مسئول دفتر : علی اکبر سلطانی

شماره تماس : 09173698890

 شهر بندرخمیر :

مکان: جنب شهرداری.ساختمان ادیبی

مسئول دفتر :مسعود ساحلی زادگان.محمد بازماندگان

شماره تماس : 09173687684

 شهر قشم :

مکان : طولا.جنب ساختمان شرکت صنایع چوب زعیم

مسئول دفتر :

عبدالحمید حسن زاده

شماره تماس :

09171631318

 شهر حاجی آباد  :

مسئول دفتر : عیسی قادری

شماره تماس : 09172115270

مکان و زمان ملاقات حاج احمد مرادی در دفتر تهران :

روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته

مکان : دفتر جناب مرادی در ساختمان مجلس

ساعت : 12 تا 14

مسئول دفتر :

آقای عمادی

تلفن دفتر :

02133510555پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا