دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
مرادی :وامدار هیچ حزب و جناحی نیستم ، به خاطر پشت نکردن به مردم برکنار شدم/ قوی ترین افراد در هرمزگان باید بر مسند کار باشند ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ منتخب مردم هرمزگان در مجلس دهم شورای اسلامی از مسقل بودنش در انتخابات تا اختلافش با استاندار هرمزگان و برکناری اش از سمت فرمانداری بندرعباس به دلیل پشت نکردن به خواسته مردم گفت. ادامه مطلب


پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا