شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
دکتر احمد مرادی در ادامه نظارت میدانی از حوزه های انتخابیه، در روستای آبشور پاکم حضور یافت ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

نائب رییس کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی مشکلات این منطقه و پیگیری مطالبات مردم از روستای آبشور پاکم بازدید به عمل آورد.

این بازدید با موضوع پیگیری بهسازی راه ارتباطی و خط انتقال آب شرب روستا انجام شد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا