شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
ديدار احمد مرادی با مديركل تربيت بدنی و رئيس دانشگاه علوم پزشكی ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

در ادامه ديدارهای دكتر مرادی با مديران استانی، ايشان با حضور در اداره كل ورزش و جوانان هرمزگان و دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان ديدار و مشكلات مطروحه توسط مردم را مطرح و پيگيری نمودند.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا