شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
كلنگ دبيرستان خيرساز قلعه قاضی به زمين زده شد ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

به همت حاج محمد زارعی خير مدرسه ساز و مشاركت اداره كل نوسازی مدارس هرمزگان، صبح دیروز با حضور دكتر مرادی نماينده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، كلنگ تخريب و نوسازي دبيرستان دخترانه قلعه قاضی به زمين زده شد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا