شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
ديدار دکتر احمد مرادی با دهياران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای حوزه انتخابیه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

یرو نظارت های میدانی دکتر مرادی از حوزه های انتخابیه و پيگيری مشكلات روستائيان، دهياران و اعضای شورای روستاهای هورمودر، گچین پائین، پاکم، سرریگ اول، سرریگ دوم، پشته ایسین، چاهو، پاتل ایسین، سرچاهان، شاهرود، تازیان بالا، نانگ، چاه ماخور، شمیل، جمال احمد، قادهار و سنگ بهمن با حضور در دفتر ارتباطات نماینده هرمزگان در مجلس به طور جداگانه با احمد مرادی ديدار و مسائل و مشكلات جاری روستاهای خود را مطرح نمودند.

در حاشيه اين نشست ها آخرين مراحل پيگيری رفع مشكلات روستاها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا