شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
حضور دکتر احمد مرادی نماینده مردم شریف هرمزگان در نماز جمعه بندرعباس ۱۳۹۹/۰۷/۱۸

حضور دکتر احمد مرادی نماینده مردم شریف هرمزگان در نماز جمعه بندرعباس
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا