شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
حضور احمد مرادی در روستای زيارت سيد سليمان بخش تخت و ديدار با اعضای شورا و معتمدين روستا ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

حضور احمد مرادی در روستای زيارت سيد سليمان بخش تخت و ديدار با اعضای شورا و معتمدين روستا

این نظارت میدانی با موضوع بررسی بلوار ورودي روستا، احداث پل آبنما و زمين ورزشی چمن روستا انجام شد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا