جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹
گزارش نظارت میدانی احمد مرادی در جریان سفر به شهرستان حاجی آباد و روستاهای بخش فارغان ۱۳۹۹/۰۶/۲۱

بازديد از جاده در دست احداث روستاي بخوان به رائيز (جهت كوتاه شدن ۷۰ كيلومتر، مسير فارغان به مركز استان).

بازديد از طرح بازگشايي معابر شهرداري فارغان.

بازديد از محل جانمايي احداث سيل بند روستاي بخوان.

حضور در روستاي جائين با موضوع پيگيري احداث زمين فوتبال چمن مصنوعي.

حضور در منطقه خرگوشي با موضوع رفع مشكل تامين آب اراضي كشاورزي.

حضور در روستاي ميمند با موضوع بازديد از جانمايي سيل بند و زمين چمن مصنوعي ميمند.

حضور در روستاي نارمند، نسا و كهنوج با موضوع بهسازي راه روستايي.

حضور در روستاي مزرعه با موضوع اصلاح طرح هادي روستايي

حضور در نشست شوراي شهر حاجي آباد با موضوع رفع مشكلات شهر حاجي آباد از جمله احداث پارك، تملك اراضي، بازگشايي معابر و ...

ديدار چهره به چهره با جمعي از فرهنگيان و كشاورزان شهر حاجي آباد.

بازديد از زمين فوتبال و مجتمع ورزشي تربيت بدني حاجي آباد با موضوع استاندارد سازي چمن طبيعي و توسعه اماكن ورزشي شهر حاجي آباد.

بازديد از زمين ورزشي چمن مصنوعي شهر حاجي آباد با موضوع بازسازي و تجهيز اين زمين.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا