جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار دکتر احمد مرادی نماینده مردم شریف هرمزگان با مهندس زنگنه وزیر نفت ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

این نشست درخصوص پیگیری مشکلات مربوط به جذب نیروهای بومی استان در پالایشگاهها و مراکز نفتی برگزار گردید.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا