پنجشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۹
گرانی لحظه‌ای کالاهای اساسی در سایه بی توجهی دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صمت ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از گرانی کالاهای اساسی، گفت:

 دولت در نظارت بر قیمت‌ها ضعف داشته و تنظیم بازار را به حال خود رها کرده است به همین دلیل بهای کالاهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی مردم مانند مرغ، روغن ،چای و... لحظه ای افزایش یافته و هیچ نهادی نیز مسئولیت تعیین قیمت ارزاق عمومی را برعهده نمی گیرد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا