پنجشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۹
تذکر دکتر احمد مرادی نماینده مردم شریف هرمزگان با استناد به مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آئین نامه ای به هیئت رئیسه محترم مجلس ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

احمد مرادی؛ دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می گذرد، مردم منتظرند تا ببینند ما درباره مسائل اقتصادی چه تصمیمی می گیریم و چگونه می خواهیم وضعیت اقتصادی را حل کنیم.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا