پنجشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۹
لزوم جبران خسارت ناشی از آتش سوزی غرفه های معبد هندوها ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

احمد مرادی در تذکر کتبی؛تذکر دکتر احمد مرادی نماینده بندرعباس به وزیر میراث فرهنگی درباره لزوم جبران خسارت ناشی از آتش سوزی غرفه های صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار در محل معبر هندوها واقع در شهر بندرعباس.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا