پنجشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۹
دولت سهم خود را برای ساماندهی مدارس تخریبی هرمزگان پرداخت نمی‌کند. ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

مرادی با اشاره به طرح سوالاز وزیر آموزش و پرورش:

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دولت سهم خود را برای ساماندهی مدارس تخریبی استان هرمزگان پرداخت نمی کند، گفت: طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش برای کوتاهی در ساماندهی مدارس استان هرمزگان کلید خورد.

احمد مرادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت عمرانی مدارس در استان هرمزگان، گفت: طرح سوال از وزیر آموزش و پروش به علت اوضاع نامناسب عمرانی مدارس در دستور کار قرار گرفته است و انتظار داریم وزیر مربوطه به سرعت ساماندهی مدارس به اصطلاح تخریبی استان هرمزگان رادر دستور کار قرار بدهد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کلاسهای درس دراستان هرمزگان تخریبی یا دارای بافتهای فرسوده هستند تصریح کرد: حضور خیرین در حوزه مدرسه سازی در استان هرمزگان بسیار فعال است و خیرین در حوزه مدرسه سازی تعهدات خود را ۱۰۰ درصد اجرایی کرده اند اما متاسفانه دولت تعهدات خود را در راستای ساماندهی مدارس تخریبی  عملیاتی نکرده است.

پرداخت می‌کنند و مابقی را دولت متعهد می شود اما متاسفانه دولت دراین مسیربه وظایف خود عمل نکرده است.

 وی با بیان اینکه رها کردن مدارس تخریبی که خیرین برای بازسازی آن هزینه کردن، شایسته نیست تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه در فصل مرتبط با آموزش و پرورش تاکید شده است که دولت در کنار خیرین سهم خود برای ساماندهی مدارس لحاظ کند.

 مرادی افزود: در حوزه عمرانی مدارس در استان هرمزگان ما به یک فرم استاندارد نرسیده ایم که این امر به هیچ وجه ممکن در حوزه آموزش و پرورش منطقی نیست.

 نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت سهم خود را برای ساماندهی مدارس تخریبی هرمزگان پرداخت نمی کند، یادآور شد: طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش برای کوتاهی در ساماندهی مدارس تخریبی استان هرمزگان کلید خورد.

 

 
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا