دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
تــورهای خالی صیادان سنتی با جولان کشتی‌های صنعتی/ هزینه های بالای سـوخت از دغدغه های اساسـی صیـادان است ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

▫احمد مــرادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره صید ماهی توسط کشتی های صنعتی، گفت: صید ماهی توسط کشتی های صنعتی و ترال، اقتصاد صیادان بومی را هدف گرفته است بنابراین وزارت کشاورزی و سازمان شیلات الزامی است که با برنامه ریزی اصولی اقدامات اساسی در این راستا بردارند.

 طـرح سوال از حجتـی برای صیـد کشتی های صنعتی در سواحل هرمزگان

نماینـده مـردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان شیلات اقدام اساسی برای جلوگیری از صید ماهی توسط کشتی های صنعتی نکرده است تصریح کرد: طرح سوال از  حجتی برای صید کشتی های صنعتی در سواحل هرمزگان در جریان است.

مـرادی افزود: حمایت از مرزداران و ساحل نشینان با توجه به شرایط اقتصادی کشور الزامی است که در اولویت قرار گیرد تا بتوان اقتصاد صیادان و مرزنشینان را ساماندهی کرد.

 هزینــه های بالای سـوخت از دغدغه های اساسـی صیادان است

وی ادامه داد: هزینه های بالای سوخت از دیگر دغدغه های اساسی صیادان است و این در حالی است که نرخ تجهیزات صیادی نیز بسیار بالا است و کمبود صید نیز در این راستا مزیت بر علت شده است.

 سازمان شیـلات به داد صیادان سنـتی بـرسد

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اقتصاد صیادان سنتی با صیدهای گسترده ماهی توسط کشتی های صنعتی به شدت در خطر است  افزود: سازمان شیلات به داد صیادان سنتی برسد زیرا اقتصاد صیادان بـومی بطور مستقیم با صید ماهی در ارتباط است.

 توقف صیادی سنتی به منزله ای افزایش رشد حاشیـه نشینی در کلان شهرها

عضـو کمیسیـون انـرژی مجلس یادآور شد: توقف صیادی سنتی به منزله ای افزایش رشد حاشیه نشینی درکلان شهرها است و این در حالی است که با اتکا به اقتصاد دریا محور می توان برای بسیاری از افراد اشتغال پایدار ایجاد کرد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا