پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
حضـــور دکتر احـمد مــــــرادی نمایـنده مـردم شریـف هرمـزگان در مـراسم سالـروز پـاسداشت استـقلال کانـــون وکلا (روز وکیـــل) در سالن همایش هتـل هرمـز ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

پنجاه درصد (۵۰ ٪) از مازاد درآمد های مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (۸۰٪) تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰٪) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل ‌بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه ‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.

اما سالانه به طور تقریبی اگر ۳۰۰ میلیارد تومان حق هرمزگان پرداخت میشد طی چهارسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم هرمزگان است که پرداخت نشده در صورتی که بخش اعظمی از مشکلات کلان استان رفع می شد و امار جرم و جنایت و ناهنجاری کاهش می یافت و حق هرمزگانی ها ضایع نمیشد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا