پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۹۸
عرضـه آلـومینیوم المهدی بـرای نـخستین بار در بـورس/ مشكل تامین بـرق آلـومینیوم المهدی حل شده است/ مدیـران جدیـد آلومینیـوم المهدی مواد اولیه مـورد نیاز را به تامیـن کنندگان سفارش داده‌اند ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

نماینـده مـردم بنـدرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری اولیه آلومینیوم المهدی، تامین مواد اولیه به یکی از مشکلات اصلی این کارخانه تبدیل شد حتی بسیاری از دیگ‌های تولید کننده آلومینیوم از فرآیند تولید خارج شد که ضرر مالی هنگفتی برای این کارخانه رقم زد.

وی اظهار کرد: در دومیـن واگذاری تلاش شد تمامی منافع دولت و بیت المال رعایت شود و برای تحقق این مهم کارخانه آلومینیوم المهدی به مپنا، به عنوان خریدار جدید واگذار شد.

 مقـرر شده است مواد اولیــه مـورد نیاز آلومینیوم المهدی - پـودر آلومینیوم - تامین و اقدامات لازم برای رونـق مجـدد این کارخانـه انجام شود

عضـو فراکسیـون تولیـد و اشتـغال مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات رسیده مدیران جدید کارخانه آلومینیوم المهدی مستقر شده‌اند و از زمان واگذاری، تاکنون لیستی از نیازمندی‌ها و مشکلات این کارخانه تهیه کرده‌اند؛ مقرر شده است مواد اولیه – پودر آلومینیوم- را تامین و اقدامات لازم برای رونق مجدد این کارخانه انجام شود.

 مدیـران جدیـد آلومینیــوم المهـدی مواد اولیـه مـورد نـیاز را به تامیـن کنندگان سفـارش داده‌اند

این نماینـده مـردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران جدید آلومینیوم المهدی مواد اولیه مورد نیاز را به تامین کنندگان سفارش داده‌اند، خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات آلومینیوم المهدی تامین برق مورد نیاز بود، اما از آنجایی که مپنا حدود ۱۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کند و برق ذخیره شده دارد مشکل اصلی و اساسی این کارخانه پس از واگذاری به مپنا حل شد.

 سوء مدیـریت‌ها؛ دست انـداز رونــق آلومینیوم المهدی

وی با بیان اینکه آلـومینیوم کالایی استراتژیک برای ایران و دنیا است، ادامه داد: سوء مدیریت‌ها می‌تواند مسائل و دست اندازهای بسیاری در مسیر رونق آلومینیوم المهدی ایجاد کند بنابراین نیاز است به این موضوع توجه ویژه شود.

نماینـده مـردم بنـدرعباس، قشـم، ابـوموسی، حاجـی آباد، خمیر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در گذشته آلومینیوم المهدی در بورس عرضه نمی‌شد اما به تازگی مقرر شده است برای نخستین بار و با شرایط معمولی این آلومینیوم در بورس عرضه و قیمت ها از این طریق مشخص شود.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا