شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
مرادی :برای بهبود معیشت مردم کار اساسی نکردیم ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
مرادی نماینده مردم در خانه ملت:برای بهبود معیشت مردم کار اساسی نکردیم
احمد مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق همراهان از بخش رویدر از توابع شهرستان خمیر دیدار واز نزدیک با مشکلات مردم آشنا شد.
 وی در جمع اهالی شهر رویدر طی سخنانی خدمت صادقانه وبی منت را تاکید کرد وافزود : دغدغه اصلی امروز مجلس ودولت توجه به معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی کشور می باشد . هر چند دراین خصوص کارهایی صورت گرفته اما براین عقیده ایم که هنوز برای بهبود معیشت مردم کاراساسی و ریشه ای نکرده ایم .
مرادی افزود: در خانواده هایی هفت نفر جوان تحصیل کرده بیکار وجود دارد که درانتظار یافتن شغل هستند و این مسئله نشان می دهد که علیرغم ظرفیتهای اقتصادی زیاد نتوانسته ایم به خوبی ازاین ظرفیتها بهره ببریم.
نماینده مردم در خانه ملت گفت: امیدواریم با تعامل و همکاری نمایندگان پرتوان هرمزگان بتوانیم مشکلات اشتغال و معیشتی مردم خوب و نجیب هرمزگان را هر چه زودتر برطر ف نماییم.پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا