یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان: توانمندی نیروهای بومی درکنار نیروهای ماندگارقابل تحسین است ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

وی افزود: امروز 23عضو کمیسیون انرژی مجلس با حضور درمجتمع کشتی‌سازی، توانمندی و تخصص نیروهای داخلی را از نزدیک مشاهده نموده و برتوان داخلی متخصصان جوانان ایرانی صحه گذاشتند.

رییس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: طرحی را به اتفاق سایر اعضا کمیسیون انرژی به مجلس ارائه دادیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی مجتمع کشتی‌سازی طی روند قانونی حمایت کرده وبا قدرت بخشی به این حوزه از اشتغال جوانان حمایت کنیم.

مرادی افزود: اگر این طرح در مجلس تصویب شود می‌توانیم ظرفیت اقتصادی کشتی‌سازی را به خوزستان، بوشهر و سایر استان‌های کشور هم تعمیم داده و در حوزه اشتغال گره گشا باشیم.

رییس کمیسیون انرژی مجلس درپایان تاکید کرد: تمامی نیروهای بومی و ماندگار متخصص در این مجتمع در کنار هم با دلسوزی و تعهد در حال انجام کار هستند که می توان این تعهد و تخصص را به عنوان الگو به سایراستان‌ها هم تعمیم دهیم. 
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا