یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
مردم آثار مالیاتی را که پرداخت می کنند در سطح شهر نمی ببنند ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

 دولت به اداره امور مالیاتی تکلیف کرده که باید بتوانید در استان هرمزگان 2400 میلیارد تومان مالیات جمع آوری کنید. دولت هم به خوبی می داند که اداره کل مالیات در استان هرمزگان این کار را انجام می دهد درحالی که نه تنها صدایی از مردم و نمایندگان آنان درنمی آید بلکه حمایت هم می کنند!
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا