شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
مرادی از خبرگزاری خانه‌ملت بازدید کرد ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

نماینده مردم بندرعباس در مجلس دهم شورای اسلامی از خبرگزاری خانه ملت بازدید کرد.

احمد مرادی نماینده مردم  بندرعباس، قشم،حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس دهم شورای اسلامی  با حضور در خبرگزاری خانه ملت از بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

مرادی در بازدید خود پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیز بود.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا