یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
در نشست امروز نمایندگان دو نماینده مجلس در بندرعباس مطرح شد ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

استاندار هرمزگان  یک سال پیش باید می رفت

"احمد مرادی "و "حسین هاشمی تختی"  در جمع خبرنگاران حضور یافتند وبه سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
"، هاشمی تختی در این جلسه بابیان اینکه نمایندگان مرکز استان میثاق بسته ایم که منافع مردم را مقدم برمنافع شخصی، حزبی و گروهی بداریم.
وی گفت:اگر ذبح شویم، بایستی از حق مردم دفاع کنیم.
وی افزود:تصمیم گرفته ایم که نمایندگان به طور مرتب گزارشی از عملکرد خود را  ارائه کنیم و خواسته های مردم رابشنویم. 
وی گفت:تلاش می کنیم که تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اصیل اسلام  محقق کنیم.
"احمد مرادی"نیز گفت:دغدغه مان خدمت به مردم بدور از سلایق شخصی است. مرادی  گفت:شعاری از زمان تبلیغات داشته ام مبنی بر"هرمزگان بیدار"که حق مطالبه گری مردم از  مسئولان ونمایندگان را افزایش دهیم.
این دونماینده در خصوص ابطال انتخابات هم گفتند که درخواست تجدید نظر را داریم. حق مردم است که دلیل ابطال را بدانند.
در خصوص انتخاب استاندار جدید هم هاشمی گفت:استاندار و مدیران انتخابی بایستی توانمند و  ماندگار و متعهد باشند. در استان در حد استاندار و وزیر نیروی انسانی در استان داریم.
هاشمی گفت:سهمی در رده های مدیریتی ارشد کشور نداریم.
وی گفت:ما بازی بومی غیربومی را شروع نکردیم. در دولت روحانی به غیر از سه استان از جمله هرمزگان ، بقیه استانداران  استان ها بومی است.
وی از انتصاب مدیران غیربومی در ماه های اخیر  در استان انتقاد کرد و گفت:وقتی افراد توانمند داریم، چرا مدیران غیربومی غیرکارآمد  را از سایر مناطق می آورند؟  در صنایع غرب استان و بندرعباس  سهمی در مدیریت و اشتغال نداریم.
وی گفت:نمی خواهیم استاندار ناکارآمد برای استان در یکسال پایانی دولت بکارگمارده  ودر دولت بعدی استاندار جدید منصوب شود.
هاشمی گفت:مطالبات مردم را از دولت می خواهیم.
مرادی هم گفت :هرمزگان باید استاندار و مدیران توانمندی داشته باشد. در جایی که مدیران توانمند   استان داریم نیازی به انتصاب مدیران غیرتوانمند غیربومی در استان ندارد. مدیرانی در حد وزیر داریم.
مرادی گفت:مدیر ارشد فعلی استان ضعیف است. نیاز به استاندار قوی داریم. قانون به استاندار این اختیار داده که در نصب مدیران نظر دهد و نمی تواند بگوید که در انتصاب ها، نظرم را نپرسیده اند . این استاندار باید یک سال پیش می رفت و عوض می شد. اگر استاندار قوی باشد، مدیرانی قوی خواهد داشت. مشکلات مردم را رفع می کردند. این استاندار، استاندار مناسب برای استان نیست.در حوزه آموزش وپرورش، بهداشت ودرمان، ورزش، روستاها، اشتغال و...  ضعیف عمل شده است. نه ماه شورای آموزش وپرورش برگزار نکرده است. با بهداشت ودرمان یک سال قهر است. 55نفر در استخدام شرکت نفت خلیج فارس از60نفر غیربومی هستند. وی گفت:در بخش ورزش حرفه ای باید استاندار نقش پررنگی داشته باشد. صنایع را به بخش ورزش وارد کند تا از ورزش حمایت کنند.
وی گفت:سه سال از این دولت  گذشت و شش ماه دیگر برای انتخابات کار می کنند.امااستاندار هرمزگان عملکرد قابل قبولی نداشته است.
وی دلیل عزل خودشان در زمان فرمانداری بندرعباس توسط استاندار فعلی را اظهار انتقادات مدیریتی به استاندار اعلام کرد و گفت:همواره انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیران و استانداران مختلف درمیان می گذاشتم.  
وی گفت:عملکرد مقتدایی استاندار اسبق در هرمزگان قابل و تحسین بود. برای ماعملکرد مدیر مهم است.
وی گفت:براساس جمعیت استان باید دوازده نماینده در مجلس داشته باشیم. اگر دوازده نماینده  بودیم، می توانستیم وزیران ناکارآمد را استیضاح کنیم.
وزارت کشور هم  به این نتیجه رسیده است که استاندار هرمزگان ضعیف است و باید عوض شود.  باید نمایندگان برای انتصاب استاندار توانمند بومی همگام شویم.
وی از موضعگیری های استاندار هرمزگان در خصوص موضوع کارگران آلومینیوم انتقاد کرد. وی گفت:بیش از نود درصد مدیران استان های دیگر بومی هستند.
وی گفت:در چارچوب قانون و منطق اقدام می کنم. مرادی  گفت:همان خدماتی که به سایر استان های ساحلی داده می شود باید با هرمزگان داده شود.باید مبارزه باقاچاق را  به سمت کلان برد.

هاشمی گفت:بدنبال ماندن یارفتن مدیران نیستیم. بلکه مدیران و استاندار ضعیف باید خود را اصلاح کنند. ما گزینه های متفاوت برای تصدی استانداری معرفی می کنیم.با دولت همراهی می کنیم. باید بین دولت و مجلس تفاهم و همدلی باشد.
وی گفت:باید باقاچاق برخوردشود. اما باافرادی که برای امرارمعاش خود کالایی را جابجا می کنند، باید برخوردها اصلاح شود.باید راهکاری برای معیشت این افراد دیده شود. باکانتینر های پلمپ شده قاچاق  برخورد شود که آنها به اقتصاد کشور لطمه می زنند.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا