یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
آگهی جذب مشاور افتخاری ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

از آنــجایــی کـــه اســـتان هــرمــزگــان دارای ظــرفــیت ها ، تــوانمندی هــا و زیر ساخت هایی در زمـــینه صــنایع، حــمل و نقــل، گردشگری، کشــاورزی ، نفت و گاز و... می باشد و از طرفی تنها راه تعالی و رسیدن به توسعه پایدار و چشم انداز استان وحدت و انسجام، همدلی ،همزبانی و هم اندیشی می باشد . همواره بر آن شدیم تا با بهره گیری از افراد تحصیلکرده ،متخصص ، متفکر و اندیشمند در حوزه های فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی و ... جهت رشد و تعالی استانمان همگام و همراه شویم و با تشکیل شورای مشورتی رسالت خطیری که از سوی شهروندان فرهیخته و بزرگوار هرمزگانی در حوزه های انتخابیه بندرعباس قشم ، بندرخمیر ، حاجی آباد و ابوموسی بر عهده ما گذارده شده را به نحو احسن به سرانجام برسانیم . از افرادیکه مایلند ما را همراهی نمایند دعوت می گردد بیوگرافی کامل از سوابق و فعالیت های خود را به آدرس   ایمیل hormozganbidar@chmail.ir  تا پایان  شهریور ماه  ارسال نمایند.

 
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا